google-site-verification=uRxf6Y5T77cAvau9EwFcaiOhmitCmMbqQAISCy4v7R4
top of page

Zásady ochrany osobních údajů

v souvislosti s účinností zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) si Vás tímto dovolujeme informovat o některých zásadách zpracování osobních údajů, které jsou firmou Green VHSys dodržovány.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů poskytnutých za účelem odběru novinek je firma Green VHSys s.r.o., se sídlem Rouchovany 367, 675 57 Rouchovany (dále jen „GREEN“). Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Hladimír Vladík, email: hladik@greenvhsys.cz.

Účel zpracování a Vaše preference

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání novinek, které se objevují na stránkách firmy, a to v závislosti na Vaší vlastní preferenci. Odběratel má možnost ve svém uživatelském profilu kdykoliv změnit nastavení a odebírat buď všechny aktuality e-mailem, nebo odebírat definované seznamy těchto aktualit. Informace o konkrétním postupu, jak změnit svoji preferenci, je dostupná na internetových stránkách GREEN: http://www.greenvhsys.cz/kontakt . Odběr novinek je možné změnou předvolených preferencí kdykoliv ukončit. Pokud si přejete, aby veškeré Vaše údaje byly nevratně vymazány z databáze odběratelů, obraťte se laskavě na následující emailovou adresu: hladik@greenvhsys.cz.

Způsob zpracování

GREEN zpracovává Vaše osobní údaje za účelem zasílání novinek v rozsahu Vaší emailové adresy.

Služba newsletteru je zajišťována skrze webový doplněk Mailpoet. S touto firmou jsou i sdílena data nezbytná pro zajištění fungování služby. Zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst zde: https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.

Veškeré vaše údaje, které jsou ukládány u nás, nejsou sdíleny s dalšími stranami a na jejich základě nedochází k profilování, ani automatizovanému rozhodování. GREEN se zavazuje, že takto poskytnuté osobní údaje nebudou použity k jiným účelům, než je odesílání zvoleného typu novinek.

Doba, po kterou budou tyto Vaše osobní údaje zpracovávány odpovídá době, po kterou jste přihlášení k odběru novinek .

Níže si Vás dovolujeme informovat o některých základních právech, která se zpracováním osobních údajů souvisí: Právo na výmaz, opravu a omezení zpracování osobních údajů.

1. Právo na výmaz, opravu a omezení zpracování osobních údajů

Vaše oprávnění na omezení zpracování osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz je umožněno změnou preference, kterou můžete kdykoliv v průběhu času provést na svém profilu postupem, který byl konkrétně popsán v textu výše. Stejně tak jste oprávněni požadovat nevratný výmaz Vašich osobních údajů, o nějž můžete žádat na adrese: hladik@greenvhsys.cz.

2. Právo vznést námitku proti zpracování

Pokud provedete změnu svých preferencí týkající se zasílání novinek ve svém profilu a tato změna se nepromítne do pravidelného zasílání aktualit, neváhejte se obrátit na výše uvedený kontakt s námitkou proti zpracování osobních údajů. Námitku proti zpracování osobních údajů jste oprávněni podat v souladu s čl. 21 nařízení. V takovém případě se bude pravděpodobně jednat o technickou závadu, kterou budeme projednávat se zpracovatelem.

3. Právo podat stížnost proti zpracování

Pokud ani na základě výše popsaných kroků nebudete spokojeni se způsobem, jakým GREEN zpracovává Vaše osobní údaje za účelem zasílání novinek z internetových stránek, jste oprávněni podat stížnost proti zpracování osobních údajů u věcně příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

bottom of page